Ofte stillede spørgsmål?

Q: Taler du om meditation eller mindfulness?

A: Nærmest ikke.

Q: Er det her kun relevant, hvis man er leder?

A: Alle kan få glæde af de principper, teknikker og den filosofi, der ligger bag støjbryder-metoden.

Det starter med en bevidsthed om, at vi alle kan enten bidrage til støjen eller hjælpe med at bryde den. Hvad enten du læser Støjfri Ledelse, hører et foredrag eller deltager i en workshop, vil du kunne overføre pointerne til din evne til at kommunikere klart, opnå ro, overskud og optimale rammer for din hjerne. Det er dog særligt relevant, hvis du ønsker at styrke dit personlige lederskab, vil udvikle dig som projektleder eller har roller som product owner, mødeleder, underviser eller formidler.

Q: Hvad mener du egentlig med "støj"?

A: Der er mange former for støj. Min metode handler primært om at bryde den verbale støj i møder.

Støjbryder-metoden giver større fællesskab, fremdrift og fokus på det som er vigtigt. Metoden effektiviserer alle mødetyper – også online. Principperne kan desuden bruges som strategisk ledelsesværktøj til at styrke trivsel, minimere stress og reducere støj på bundlinjen.

Q: Hvad betyder "støj på bundlinjen"?

A: En uproduktiv, ufokuseret og stressende mødekultur har store økonomiske  omkostninger – alene i løntimer.

Eksempelvis koster det hurtigt 5-8 millioner kroner om året, hvis 100 medarbejdere holder bare et møde om dagen. Tænk derudover på de fejl og misforståelser, der opstår, når vi ikke lytter ordentligt til hinanden. Eller den tid der spildes på beslutnings-møder, som drukner i snak og må udskydes flere uger. Læg dertil ophobet stress, udbrændthed og tabt motivation hos dem, der oplever møder som tidsrøvere.

Q: Handler støjbryder-konceptet bare om effektive møder?

A: Det handler mere om at hæve den kollektive intelligens.

Når vi skruer ned for støjen, skruer vi op for kvaliteten af vores kommunikation. Vores møder bliver mere meningsfulde. Og vi får lettere ved at fokusere på det, som er vigtigt. Det gør os automatisk mere effektive og vi sparer tid på “ligegyldigt fyld”. Men vi oplever også større ro, nærvær og fælleskab. Og det er nok det, jeg er mest fascineret af – hvordan teams oplever mere psykologisk tryghed, samhørighed og gensidig respekt, når de arbejder bevidst med støjbryder-metoden. 

Støjbryder-metoden er baseret på 20 års erfaring inden for kommunikation, samarbejde og innovation. Metoden er understøttet af hjerneforskning, sprogforskning og adfærdsforskning – modsat de fleste “normale” snakkemøder, som medvirker til overkommunikation, irrationel adfærd og mental udbrændthed.

Q: Er stilhed ikke akavet, langsomt og upassende i et møde?

A: Jo, hvis du ikke bruger stilheden rigtigt. Eller hvis du ikke er trænet i at håndtere stilheden i dig selv.

Der er nogle grundlæggende princupper og forholdsregler, som skal følges, hvis du vil have succes med stilhed som møde- og ledelsesværktøj. Det bliver ikke akavet, hvis du formår at introducere metoden, så andre køber ind på den. Og ikke mindst, hvis du selv er komfortabel i stilheden sammen med andre mennesker. Dette kan ofte tage øvelse og træning. At anvende stilhed i et møde er langt fra langsommeligt, hvis du anvender de mange teknikker og greb, hvor stilheden bruges til at skabe fokus, fremdrift og klar kommunikation.

Q: Tilbyder du individuel coaching?

A: Ja, I begrænset omfang og primært i forbindelse med forløb. 

Her har jeg løbende 1:1-sessions med udvalgte ledere eller medarbejdere, som er interne drivere for en ny, forbedret og støjfri mødekultur.  

Q: Hvordan kommer vi bedst igang med at bryde støjen?

A: Det kommer an på, hvad I ønsker at opnå og hvem I er.

Irriterende svar, men der er forskel på, hvordan støjbryder-metoden skal introduceres og forankres. Er jeres mål at spare tid, styrke samarbejde eller øge mental trivsel? Er I et mindre team, en afdeling eller en hel organisation. Hvilke persontyper er I? Ønsker i et forløb? Eller vil I bare inspireres på et foredrag eller en enkelt workshop?

Q: Hvordan ser et støjbryder-forløb ud?

A: Det ser godt ud . For det er altid skræddersyet.

Det kan f.eks. være 1-2-3-4-forløbet på 12 uger, som består af:
1 samtale, 2 oplæg, 3 workshops og 4 individuelle sessions. Efter en indledende samtale bliver ledelsen indført i støjbryder-tilgangen (første oplæg), hvor de sammen drøfter, hvad de vil opnå og comitte sig til. Herefter får udvalgte ledere og støjbryder-ambassadører konkrete værktøjer (første workshop) til at facilitere og effektivisere møder uden støj. For at skabe en stærk fælles forståelse og opbakning til de støjfri møder får alle medarbejdere et kick off-foredrag med Bastian (Andet oplæg). Efter ca. 3 uger samles de udvalgte ledere/ambassadører (anden workshop) for at få feedback, dele erfaringer og justere de fejl eller misforståelser, som opstår, når teori overføres til praksis. I slutningen af forløbet mødes gruppen for at konsolidere deres kompetencer, erfaringer og forankring af de nye gode mødevaner (tredje workshop). Undervejs får udvalgte støjfbrydere fire 1:1 sessions for at træne, udvikle og fastholde deres kompetencer.

Q: Har du onlineforløb og undervisningsvideoer?

A: Ja, men kun på engelsk. Søger p.t. 3 internationale virksomheder, som vil teste mit koncept i et af deres teams eller afdelinger. Skriv for info.