Om Bastian

Traveling at the speed of silence

Jeg hjælper ledere og teams, der ønsker EFFEKTIVE MØDER, stærk kommunikation og mentalt overskud

 

Det handler ikke om mindfulness eller meditation. I stedet har jeg udviklet metodikken Silent co-creation, der kan koges ned til: At facilitere møder i højt tempo med struktureret fordeling af tale og fælles stilhed. Denne tilgang kan også optimere 1:1 samtaler, undervisning og facilitering af workshops.

Stilhed er nøglen til en stærk mødekultur. Men kun hvis den dosseres rigtigt. Derfor arbejder jeg (og mine kunder) ud fra en række principper, som sikrer psykologisk tryghed, meningsfuldhed og laserskarpt fokus.

Mine kunder oplever bl.a.:

• Balance ml. introverte og ekstroverte
• Mere ro i hovedet
• Hurtigere beslutninger
• Større arbejdsglæde
• Møder der er færdige FØR tid

Flere ledere sparer 20-50% tidsforbrug i møder med stilhed. Og det er ikke så mærkeligt. Stilhed booster hjernens evne til at huske, indlære og træffe beslutninger. Og fordi “alle er lige” i stilheden, styrker Silent co-creation også fællesskabet, nærværet og tilliden. Dette er afgørende for high performance teams – især i en tid med forandringer, kompleksitet og stress.

Hvordan jeg gør det:

Jeg underviser ledere og teams i Silent co-creation metodikken. Oftest på intensive workshops af 3-4 timers varighed. Herefter sikrer jeg succesfuld implementering ved at fastholde ledere og udvalgte “ambassadører” via korte telefonsamtaler.

Jeg holder utallige foredrag og keynotes på medarbejderdage, ledelsesmøder og konferencer. Og tilbyder åbne masterclasses.

Hvorfor jeg gør det:

Jeg vil udfordre ineffektive mødekulturer, hvor meningen drukner i VERBAL STØJ. Fordi manglen på stilhed skader vores mentale overskud, helbred og samarbejde. Og fordi stilheden skaber fokus på det, som er VIGTIGT. 

Min vision er, at stilhed bliver et naturligt ledelsesværktøj i professionelle møder. Og jeg er overbevist om, at det vil sikre os de bedste løsninger i fremtiden.

Om at tale med 9.000 ord i timen (kort video):