Om Bastian

Efter mange års egen forskning har Bastian udviklet Silent co-creation metodikken, der går ud på facilitere møder i højt tempo med korte intervaller af tale og (få minutters) strategisk stilhed.

Ved at følge de 4 principper for silent co-creation kan ledere skabe effektive møder med:

• optimal kommunikation og videndeling
• mere mentalt overskud
• hurtigere beslutninger
• balance ml. introverte og ekstroverte
• kortere møder og gladere medarbejdere

Bastian Overgaard har sat stilhed på dagsordenen i en række C25-virksomheder, offentlige organisationer, styrelser og kommuner.

Det handler ikke om meditation, men om at bruge stilhed som et strategisk møde- og ledelsesværktøj. Dette er en kunst, da stilhed kan blive akavet og falde til jorden, hvis den ikke faciliteres rigtigt.

Som pioner på området kan Bastian italesætte og forklare stilheden, så den giver mening for både ledere og medarbejdere. Dette giver en fælles referenceramme, som gør at møder kan forkortes med op til 50 procent. Se referencer fra bl.a. Novo Nordisk, Danske Bank og Finansforbundet. Eller læs artikler om Bastians arbejde i bl.a. Børsen Executive, Politiken og DR.dk

 

 

Hvordan:

Bastian underviser ledere og teams i Silent co-creation metodikken. Oftest på intensive workshops af 3-4 timers varighed. Herefter hjælper han med implementeringen – blandt andet via rådgivning og sparring med ledere og medarbejdere.

Bastian holder foredrag og keynotes på fx medarbejderdage, ledelsesmøder og konferencer. Og udbyder åben masterclass.

Hvorfor:

For at udfordre ineffektive mødekulturer, hvor meningen drukner i VERBAL STØJ. Fordi manglen på stilhed skader vores mentale overskud, helbred og samarbejde. Og fordi stilheden skaber fokus på det, som er VIGTIGT.

Bastians vision er, at stilhed bliver et anerkendt ledelsesværktøj i fremtidens professionelle møder.

Om at tale med 9.000 ord i timen (kort video):