Workshops

Book i dag

Effektive team-workshops med dynamisk stilhed

Prøv en anderledes måde at arbejde sammen på. Via dynamisk anvendelse af stilhed skabes et space for tillidsfuld dialog, udvikling og læring. Book en skræddersyet workshop eller vælg et af temaerne:

 • Forandring
 • Samarbejde
 • Innovation
 • Ledelse
 • Strategi

Ring 60 60 98 89 og hør mere om Bastian Overgaards workshops, hvis du ønsker at alle jeres kompetencer kommer i spil, mens I oplever nærvær, nysgerrighed og mentalt overskud.

Relevant på: Medarbejderdag, lederseminar eller projekt-kick off. Se eksempler herunder:

En workshop med dynamisk stilhed veksler mellem hurtigt tempo, ro og refleksion. Det skaber optimale rammer for hjernens kognitive evner, kommunikation og samarbejde. Alle workshops kan skræddersys og varer typisk 2 – 4 timer.

 

 

Case 1: Finansforbundet

Et team på 12 personer hos Finansforbundet skulle mødes for at drøfte fem vigtige spørgsmål i forbindelse med en aktuel organisations-ændring.

Mødet varede 1,5 time og blev faciliteret af Bastian via Silent co-creation og en konstant vekselvirkning mellem tale og stilhed.

Udover at nå alle punkterne på agendaen oplevede teamet også en styrket følelse af at være et godt stærkt team.

 

 

 • “Vi var imponerede over hvor effektivt tiden blev udnyttet.”
 • “Det var en mere rolig og behagelig måde at dele viden på.”
 • “Vi blev tvunget til at være endnu skarpere i vores formuleringer.”

Case 2: Aalborg kommune

Kan man opnå handlekraft ved at reducere tiden brugt på snak? Og kan denne mødeform samtidig øge respekten overfor hinanden? Efter en 4 timers ledelses-workshop for en ledergruppe i Aalborg Kommune, sagde leder Camilla Ottesen:

“Det blev en vej ind til fokus, respekt og tydelighed i kommunikationen med hinanden i teamet. Konsekvensen af at facilitere temadagen med Silent co-creation blev, at vi kunne reducere i tiden. Det var ikke målet alene, mere meningsfuldt var det, hvordan temadagen endte med at være handlekraftig og beslutsom.”

En workshop varer typisk 3-4 timer og giver jer en grundig indsigt i principperne for Silent co-creation. Ud fra jeres konkrete tema planlægger og faciliterer Bastian mødet, workshoppen eller medarbejderdagen sådan at:

 

 • I undgår “støj” og kommer hurtigt ind til kernen
 • I oplever respekt og lyst til at lytte til hinanden
 • I får bedre ideer og træffer flere beslutninger
 • I husker mere og oplever større medejerskab

Case 3: Røde Kors Danmark

At udvikle en større handlingsplan, kan tage lang tid. Især hvis I er flere der skal mødes, tale sammen og være enige. Men hos Røde Kors fik et team på få timer udviklet en 3-5 års handlingsplan, som i følge leder, Birgitte Breving Christoffersen normalt ville have taget flere uger at skabe og blive enige om.

Bastian faciliterede workshoppen over 4 timer og rådgav herefter ledelsen om, hvordan de selv kunne bruge metoden. Efterfølge beskrev leder Birgitte Breving Christoffersen metoden således:

 

 

 • “Kombinationen af tempo, refleksion og pauser er meget effektiv og gør at man hurtigt og effektivt får fremdrift og resultater.”

Case 4: Danhostel

Der skulle en ny strategi på bordet. Og den skulle udvikles i samarbejde med alle medarbejdere for at sikre optimalt medejerskab og motivation.

Danhostel Copenhagen Amager bad derfor Bastian om at facilitere 2 halvdags-workshops for henholdsvis de ansatte og ledelsen.

En interessant erfaring efter den første workshop var, at de introverte medarbejdere talte markant mere end plejede, mens de ekstroverte talte mindre end forventet.

 • “Workshops’ne var korte, håndgribelige og effektive.

 • Den begrænsede taletid gjorde, at vi undgik “en sludder for en sladder” og “hør mig-gentagelser.”

 • Medarbejderne har efterfølgende talt positivt om den ordfattige arbejdsform.

 • Vi endte op med en stærk og konkret strategiplan, som førte til vores bedste regnskabsår nogensinde.”