Workshops

Book i dag

Skær støjen fra jeres guld

Planlægger du en temadag, workshop eller konference, så er det måske tid til at prøve noget nyt?

Du kender ordsproget “tavshed er guld….” Med Silent co-creation skaber vi en dynamisk veksling mellem tale, stilhed og refleksion. Ved at begrænse “sølvet” vil I opleve et effektivt, naturligt og tillidsfuldt rum for dialog, udvikling og læring.

Lad ikke ordene blive til støj, men skab de optimale rammer for at lære, lytte eller skabe i fællesskab. Ring i dag på 60609889 og lad tage en samtale om, hvordan I fremhæver jeres guld.

Jeg facilitere oftest workshops ud fra temaerne:

 • Forandring og kompleksitet
 • Team trivsel og samarbejde
 • Udviklings- og innovationsprojekter
 • Ledelses- og strategidage
 • Effektiv mødekultur

Se eksempler på workshops herunder.

Mange tror, at mine workshops er “langhårede”, men bliver forbavsede over det hurtige tempo og den fremdrift, de oplever. Stilheden skaber et laser-skarpt fokus og styrker de ord, der bliver delt. Mine workshops varer mellem 2 – 4 timer og kan tilpasses præcis jeres tema efter aftale.

 

 

Case 1: Finansforbundet

Et team på 12 personer hos Finansforbundet skulle mødes for at drøfte fem vigtige spørgsmål i forbindelse med en aktuel organisations-ændring.

Mødet varede 1,5 time og blev faciliteret af Bastian via Silent co-creation og en konstant vekselvirkning mellem tale og stilhed.

Udover at nå alle punkterne på agendaen oplevede teamet også en styrket følelse af at være et godt stærkt team.

 

 

 • “Vi var imponerede over hvor effektivt tiden blev udnyttet.”
 • “Det var en mere rolig og behagelig måde at dele viden på.”
 • “Vi blev tvunget til at være endnu skarpere i vores formuleringer.”

Case 2: Aalborg kommune

Kan man opnå handlekraft ved at reducere tiden brugt på snak? Og kan denne mødeform samtidig øge respekten overfor hinanden? Efter en 4 timers ledelses-workshop for en ledergruppe i Aalborg Kommune, sagde leder Camilla Ottesen:

“Det blev en vej ind til fokus, respekt og tydelighed i kommunikationen med hinanden i teamet. Konsekvensen af at facilitere temadagen med Silent co-creation blev, at vi kunne reducere i tiden. Det var ikke målet alene, mere meningsfuldt var det, hvordan temadagen endte med at være handlekraftig og beslutsom.”

En workshop varer typisk 3-4 timer og giver jer en grundig indsigt i principperne for Silent co-creation. Ud fra jeres konkrete tema planlægger og faciliterer Bastian mødet, workshoppen eller medarbejderdagen sådan at:

 

 • I undgår “støj” og kommer hurtigt ind til kernen
 • I oplever respekt og lyst til at lytte til hinanden
 • I får bedre ideer og træffer flere beslutninger
 • I husker mere og oplever større medejerskab

Case 3: Røde Kors Danmark

At udvikle en større handlingsplan, kan tage lang tid. Især hvis I er flere der skal mødes, tale sammen og være enige. Men hos Røde Kors fik et team på få timer udviklet en 3-5 års handlingsplan, som i følge leder, Birgitte Breving Christoffersen normalt ville have taget flere uger at skabe og blive enige om.

Bastian faciliterede workshoppen over 4 timer og rådgav herefter ledelsen om, hvordan de selv kunne bruge metoden. Efterfølge beskrev leder Birgitte Breving Christoffersen metoden således:

 

 

 • “Kombinationen af tempo, refleksion og pauser er meget effektiv og gør at man hurtigt og effektivt får fremdrift og resultater.”

Case 4: Danhostel

Der skulle en ny strategi på bordet. Og den skulle udvikles i samarbejde med alle medarbejdere for at sikre optimalt medejerskab og motivation.

Danhostel Copenhagen Amager bad derfor Bastian om at facilitere 2 halvdags-workshops for henholdsvis de ansatte og ledelsen.

En interessant erfaring efter den første workshop var, at de introverte medarbejdere talte markant mere end plejede, mens de ekstroverte talte mindre end forventet.

 • “Workshops’ne var korte, håndgribelige og effektive.

 • Den begrænsede taletid gjorde, at vi undgik “en sludder for en sladder” og “hør mig-gentagelser.”

 • Medarbejderne har efterfølgende talt positivt om den ordfattige arbejdsform.

 • Vi endte op med en stærk og konkret strategiplan, som førte til vores bedste regnskabsår nogensinde.”